"We moeten doen én denken als we een duurzame impact willen realiseren" 

"IEDER KIND HEEFT RECHT OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN. HET IS BEWEZEN DAT ONDERWIJS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE FACTOREN IS OM TE KOMEN TOT DUURZAME SOCIALE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING.

HOE HET BEGON​

Doenkers vzw werd opgericht door Roeland Van Kerckhove, Soraya Fret en Tim Van Aken. Ieder van hen is actief als onderwijsprofessional in Vlaanderen.

De aanleiding was dat Matthias, broer van Roeland, sinds 2003 in Thailand woont en waar hij les geeft in een lagere school. Hij werkte als vrijwilliger in weeshuizen, opvangcentra voor vluchtelingen in Noord Thailand en hielp na de TSUNAMI in 2004 met de identificatie van de slachtoffers van de ramp. Zijn verhalen en ervaringen liggen mee aan de basis van de oprichting van de vzw. 

Soraya en Tim zijn actief als pedagogisch begeleiders in het kleuter-, basis en volwassenenonderwijs. Roeland werkt als trajectbegeleider en is pedagogisch coördinator van de tweedekansafdeling in CVO Lethas Brussel. Samen hebben ze meer dan 50 jaar onderwijservaring die ze in Vlaanderen ten dienste stellen van de onderwijsinstellingen. Allen zijn ze actief in een internationaal netwerk en kregen ze al meermaals te maken met de impact van armoede op het verdere verloop van de onderwijsloopbaan en toekomst van de jongeren.

 

Daarom besloot de groep om actief de daad bij het woord te voeren en via Doenkers vzw onderwijsprojecten in 'het Zuiden' te ondersteunen. We stimuleren de jongeren in hun groei naar zelfredzaamheid en ondernemerschap waardoor ze hun eigen toekomst mee bepalen.
Dit betekent zowel het (uit-)bouwen van scholen als het ontwikkelen van de onderwijsexpertise en het ondernemerschap in de verschillende projectlanden. Een van de voornaamste activiteiten is het uitbouwen van de vrijwilligerswerking in de projectlanden en het uitsturen van studenten van hogescholen in het kader van de Zuidstages.

 

ZONDER GRENZEN, OOK IN HET NOORDEN

Doenkers wil een open netwerkorganisatie zijn. De uitdagingen die we aangaan overstijgen immers taal- en landsgrenzen. 

We zijn heel blij dat Peter en Nikkie Laros ons team hebben vervoegd. Peter is actief binnen Fontys Hogescholen (NL), Nikkie werkt als psychologe in het basis- en voortgezet onderwijs. Sinds eind 2017 hebben we ook een Nederlandse werking, in de vorm van Stichting Doenkers.
Hun expertise én netwerk is zonder twijfel een enorme meerwaarde voor Stichting Doenkers vzw. 
 
 

HET BEGINT BIJ ONDERWIJS


Om de bouw van de scholen te realiseren werkt Doenkers samen met lokale NGO's met een sterke inbedding in de lokale gemeenschappen, waardoor een duurzaam resultaat gegarandeerd is én de betrokkenheid van de lokale gemeenschap van ontwerp tot uitvoering van de projecten.

 

De uitwisseling van onderwijsexpertise gebeurt onder andere door het engagement van enkele Vlaamse hogescholen, die jaarlijks laatstejaars-studenten uitsturen naar de Doenkers projecten in functie van de ZUIDSTAGE. 

In Vlaanderen zijn het verzamelen van de noodzakelijke fondsen en sensibilisering een van  de kernactiviteiten van Doenkers vzw. 

 

Via sensibiliseringsacties willen we de Vlaming bewust maken van de Zuidproblematiek en hen informeren over onze projecten. We stimuleren de mensen om op zoek te gaan op welke manier ze mee deze sociale impact kunnen realiseren. 
 

We zetten daarom ook in op het versterken van ons netwerk met partners, vrijwilligers, particulieren, bedrijven en organisaties die elk op hun manier willen en kunnen bijdragen aan -een van onze- projecten.

Nikkie Laros (NL)

Tijdens mijn opleiding tot kinder- en jeugdpsychologe kwam ik er al snel achter dat ik het belangrijk vind dat kinderen en jongeren met goed begeleid worden in een levensfase die wordt gekenmerkt door een enorme groei, nieuwsgierigheid en een zoektocht naar autonomie. Scholen bieden docenten en begeleiders de gelegenheid om vanuit verschillende invalshoeken naar een jongere te kijken; op didactisch, cognitief, sociaal èn emotioneel gebied. Om deze reden ben ik gaan werken in het onderwijs.

Al enkele jaren ben ik werkzaam voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht. Mijn ervaringen en gesprekken met leerlingen en ouders hebben er toe geleid dat mijn passie voor onderwijs letterlijk en figuurlijk grenzeloos is geworden. Jongeren afkomstig uit kansarme en/of oorlogsgebieden geven aan door het volgen van onderwijs (ritme, structuur) weer controle en sturing op hun eigen leven te ervaren. Dit vergroot hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hoe waardevol zou het zijn als we elk kind, waar dan ook ter wereld, kennis kunnen laten maken met deze gewaarwording! 

Vanuit deze expertise en gedrevenheid draag ik graag bij aan de uitvoering van de missie van Doenkers!

Sebastiaan Leenaert

Als lerarenopleider en fervent Azië-reiziger (www.monstersoprice.com) ben ik heel begaan met de situatie van kinderen en leerkrachten in het zuiden.

Ik bezocht scholen in o.a. Cambodja, Vietnam en Thailand en wil de didactisch- pedagogische expertise die ik opbouwde in Vlaanderen delen waar het nodig is. Anderzijds kan het westen ook veel leren van andere culturen.

 

Daarom mijn enthousiasme om het Doenkers-team te ondersteunen en zo verder te gaan, letterlijk en figuurlijk.

Soraya Fret

Leve het jonge kind!" . Het is een soort mantra die sinds eind jaren 90 mijn leven kleurt.

 

“Een mantra is een gedicht, woord, uitspraak die het midden houdt tussen een spreuk met magisch effect en een gebed”

 

Een spreuk met magisch effect…

 

Investeren in de ontwikkeling en ontplooiing van het jonge kind  is investeren in de toekomst.  Op welke manier kunnen we de ontwikkeling van (kwetsbare) kinderen en jongeren voeden? Welke vitamines hebben zij nodig om uit te groeien tot zelfbewuste en ondernemende  jongvolwassenen die de toekomst in eigen handen nemen en met goesting in het leven staan? Het zijn vragen die me dagelijks bezig houden, niet alleen in mijn werk als pedagogisch begeleider maar ook als (plus)mama van drie opgroeiende bengels. 

 

En een gebed…

 

Maar wat als de context anders is, als onderwijs niet zo vanzelfsprekend is? Waar de wieg staat, het nestje ligt, kunnen we allicht niet veranderen. “Doenker”-krachten verenigen en ons steentje bijdragen doen we graag (samen met jou).

Peter werkt als hogeschool docent bij Fontys Hogeschool in Nederland. Hij is daarnaast lid van het managementteam dat uitvoering geeft aan de Master Eductional Needs, de opleiding die zich richt op de professionele ontwikkeling van leerkrachten als begeleider van het leerproces van kinderen. 
Peter is expert in oplossingsgericht werken en het verbinden van theorie en praktijk in de brede onderwijscontext.

Roeland Van Kerckhove

Tijdens mijn opleiding Marketing werd al duidelijk dat 'commerce om de commerce' nooit mijn toekomst zou worden. Na een opdracht in de privé sector kwam ik in het onderwijs terecht. De snelheid waarmee de veranderingen plaatsvonden had ik nooit kunnen voorspellen. Mijn drive is het realiseren van sociale impact, specifiek voor die kansarme jongeren (en volwassenen) bij wie het niet zo evident is om onderwijs of opleiding te volgen.

Die drive bracht me in verschillende organisaties, doorheen verschillende opleidingen en in boeiende netwerken. De opgedane kennis, ervaring en het netwerk wil ik via Doenkers graag inzetten om voor die kwetsbare groepen in het Zuiden -waar zelfs toegang tot onderwijs geen recht is- de condities te creëren waarin ze kunnen groeien.

 


 

Tim Van Aken

Als laatste jaars student trok ik in 1997 met Erasmus richting Ierland. Ik zou afstuderen als ingenieur en ‘de’ super manager worden, ik zou ‘de’ turbotaal van de industrie gaan spreken en met ‘den’ BMW gaan rijden. Weliswaar afgestudeerd als ingenieur bracht een passage doorheen Ierland hier enige verandering in.Mijn levensmoto wordt het best omschreven door het  Holstee Manifesto:

"This is your life. Do what you love, and do it often. If you don’t like something, change it. If you don’t like your job, quit. If you don’t have enough time, stop watching TV. If you are looking for the love of your life, STOP. They will be waiting for you when you start doing things you love. Stop analyzing, all emotions are beautifull. When you eat, appreciate every last bite. Life is simple. Open your mind, arms and heart to new things and people, we are united in our differences.
Ask the next person you see what their passion is, and share your inspiring dream with them. Travel often; getting lost will help you find yourself. Some opportunities only come once, seize them. Life is about the people you meet, and the things you create with them so go out and start creating. Life is short. Live your dream and share your passion"".

Vanuit mijn passie, (werk)ervaring en netwerk wil ik een bijdrage leveren aan de droom van (kwetsbare) jongeren in het zuiden om samen met hen te bouwen aan een uitdagende toekomst voor de gemeenschap waarbinnen zij opgroeien en hopelijk nadien een verantwoordelijke rol zullen opnemen.

Please reload