PRIVACYBELEID

 

Vanzelfsprekend respecteert Stichting Doenkers vzw (DNKRS) de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

 

Hoe verzamelt DNKRS persoonlijke gegevens?

 • DNKRS verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt.

 

Welke persoonlijke gegevens verwerkt DNKRS?

 • DNKRS verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een professionele werking van onze organisatie.

Wanneer en waarom verwerkt DNKRS persoonlijke gegevens? DNKRS verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;

 • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen)

 • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren).

 

Hoe behandelt DNKRS persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

 

Uw gegevens worden enkel gebruikt:

 • in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragraaf hierboven): Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.

 • in functie van onze vrijwilligerswerking

 • in functie van onze peterschapsprojecten

 • in functie van DNKRS rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid

 • in functie van de uitvoering van verplichtingen betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten

 • in functie van de erkenning bij subsidiërende instanties

 

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaart DNKRS persoonlijke gegevens?

 • Dient u via een inschrijvingsformulier persoonsgegevens in, schrijft u in voor een evenement of maakt u een gift over, dan houden we uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen.

 • DNKRS kan daarnaast beslissen om persoonsgegevens te verzamelen op langere termijn om u te informeren over aanbod binnen de eigen werking.

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens dan dient u gericht een vraag te stellen via circus@zonderhanden.be

 • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden (m.a.w. dat uw persoonlijke gegevens uit de databank van CZH worden verwijderd). Neem daarvoor contact met info@doenkers.org

 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die DNKRS over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

Nog vragen of bedenkingen?

Mail info@doenkers.org