MINDER SUCCESSIERECHTEN EN HET GOEDE DOEL STEUNEN? HET KAN

Een goed doel steunen en er tegelijkertijd voor zorgen dat een verre erfgenaam of vreemde persoon minder successierechten moet betalen op uw latere erfenis? Het kan door een zogenaamd duo-legaat te maken.

Voorbeeld

 

Bij een gewoon legaat:

 

Aram is kinderloos. Hij laat 25.000 euro na aan zijn neef Tom.

 • Tom betaalt 45% successierechten (hoogste tarief voor neven, nichten, tantes, ooms en 'vreemden') = 25.000 x 45% = 11.250 euro.
   

 • Tom houdt (25.000 - 11.250 =) 13.750 euro over.

 

Bij een duolegaat:

 

Aram verdeelt zijn vermogen van 25.000 euro tussen Tom die 15.000 euro krijgt en Doenkers vzw dat 10.000 euro krijgt.

 • Tom betaalt geen successierechten. Die worden immers betaald door Doenkers vzw. Hij houdt dus netto 15.000 euro over.
   

 • Doenkers betaalt:
  15.000 x 45% (de successierechten van het deel dat Tom krijgt tegen het tarief tussen ooms en nichten) = 6.750 euro

  - 10.000 x 8,5% (de successierechten van het deel dat Doenkers vzw krijgt, tegen het voorkeurtarief voor erkende organisaties) = €850 euro

  Samen een totaal van 7.600 euro. Doenkers vzw houdt dus netto (10.000 - 7.600=) 2.400 euro over. 

  Daarmee kan Doenkers een speelplaats bouwen, 10 kinderen een jaar lang onderwijs bieden of een hele klas een jaar lang een warme maaltijd per dag schenken.