BUITEN SPELEN - SAMEN SPELEN - VEILIG SPELEN

Naast de uitbouw van scholen, zetten we ook in op het creëren van een veilige en toegangkelijke speelomgeving. Zo bouwen we speelplaatsen in scholen waar dit nog niet aanwezig is. Zo kunnen kinderen veilig spelen met elkaar, op onderzoek uit gaan, plezier maken, kind zijn...

Het bouwen van een speelplaats kost gemiddeld € 3 000, wat neerkomt op nog geen € 10 / kind.

De speelterreinen worden gebouwd in overleg en in samenwerking met de lokale gemeenschap, de ouders, de schoolleiding en worden ook buiten de schooluren beschikbaar gesteld voor de kinderen uit de buurt.

De lokale gemeenschap staat in voor het onderhoud van het terrein.