• April 2019: Christel Van Cauteren (ODISEE), verantwoordelijke voor het secundair onderwijs gaat op prospectie naar Siem Reap met als doel het uitsturen van studenten secundair onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020.

 • Jan - April: 6 studenten van de lerarenopleiding Arteveldehogeschool doen stage in zowel Mae Sot (Thailand) als Siem Reap (Cambodja). Ze geven les, ondersteunen leerkrachten, werken mee aan de uitbouw van een scholenband.

 • Jan 2019: Foodbank project in ABC's & Rice. Ayla, student postgraduaat duurzame ontwikkeling van VIVES Hogeschool Kortrijk is gestart om op de school een voedselbank uit te bouwen. Het project bestaat er uit om voor de gezinnen uit de naburige dorpen de noodzakelijke voeding te voorzien via een samenwerking met de hotels, guesthouses en lokale handelaren in Siem Reap. Op die manier hoeven de ouders hun kinderen niet naar het veld te sturen en kunnen ze, zonder honger, onderwijs krijgen. We hopen de eerste fase uit te rollen tegen juni 2019. We zetten hierbij in op de ontwikkeling van het ondernemerschap.

 • Oktober 2018: 2 leerkrachten en de directeur van basisschool KLAVERTJEVIER (Berchem) reizen mee naar Cambodja in het kader van de opstart van een scholenband met een van onze scholen. Ze maken kennis met de scholen, de kinderen en de lokale leerkrachten en krijgen vanuit de Stad ANTWERPEN ondersteuning bij de uitwerking van de aanvraag.

 • Oktober 2018: Doenkers bouwt een nieuw klaslokaal in de school ABC's & Rice in Siem Reap, Cambodja

 • Juni 2018: het aantal scholarships voor tienermoeders in Zimbabwe wordt uitgebreid. We steunen nu 35 tienermoeders om weer naar school te gaan.

 • Jan 2018: De dovenschool in KAYA (Burkina Faso) wordt voortaan 100 % gesteund door Doenkers. Doenkers staat in voor de lonen van de leerkrachten, de running costs.

 • Jan - april 2018: Een nieuwe lichting vrijwilligers gaat op stage in Cambodja. 

 • December 2017: Doenkers start een nieuw project in Cambodja en zal de komende jaren het Self Help Community Center in Kro Bei Riel ondersteunen. De start van een lange termijn samenwerking.

 • December 2017: oplevering nieuw schoolgebouw voor O Khcheay Choeung Primary School in Battambang. De school telt 5 nieuwe klaslokalen en 3 toiletten. Dit project wordt succesvol afgerond en binnen budget gerealiseerd, met de operationale ondersteuning van Child’s Dream. Doenkers financierde mee het gebouw.

 • November 2017: Voor het uitsturen van vrijwilligers in Thailand start Doenkers een partnerschap met het Burmese Migrant Workers Education Committee (BMWEC). Studenten uit de lerarenopleiding zullen vanaf schooljaar 2018 - 2019 hun zuidstage in Mae Sot kunnen realiseren. 

 • November 2017: het Thoo Mwe Htee Ger Nee Leercentrum voor Birmese vluchtelingen wordt het 2de leercentrum dat Doenkers in Thailand zal ondersteunen.

 • November 2017: Doenkers wordt in Nederland erkend als STICHTING DOENKERS en verkrijgt de ANBI status waardoor giften vanuit Nederland fiscaal aftrekbaar worden.

 • September – oktober 2017: Doenkers sensibiliseert in scholen en CVO’s. Workshops en presentaties in Sjabi basisschool, Sjabi eerste graad, De Kinderplaneet, Basisschool Klavertjevier Berchem, CVO LBC Antwerpen en Berchem.

 • Augustus: het scholarship programma voor tienermoeders in ZIMBABWE wordt verlengd. 20 tienermoeders kunnen dankzij de steun van Doenkers weer naar school. Ter plaatse worden ze ondersteund door FAWEZI, onze partner in Zimbabwe.

 • April – juni 2017: Doenkers sensibiliseert op scholen, wereldmarkten, wereldfeesten in provincie Antwerpen.

 • Maart 2017 – Pieter, ankerfiguur internationalisering KdG gaat op prospectie naar onze projecten in Cambodja en bezoekt team Cambodja in Siem Raep. Een mooi voorbeeld van initiatieven vanuit een open netwerkorganisatie

 • Februari 2017 –  Team Cambodja (Evelyn, Dylan, Pauline en Charlien) vertrekt voor 4 maanden stage naar Siem Raep, Cambodja

 • Januari 2017 – Lieselotte (VIVES) vertrekt voor 6 maanden vrijwilligerswerk naar Chiang Mai, Thailand

 • December 2016 – Doenkers wint LZG wedstrijd

 • November 2016 – Werkbezoek naar Thailand en Cambodja om samenwerking met Child’s Dream te versterken en de gemeenschappelijke doelen te bepalen

 • Najaar 2016 – Het team van Doenkers breidt uit met een Nederlandse delegatie. Meteen wordt ook onderzocht of en op welke manier we voet aan de grond kunnen krijgen bij onze noorderburen

 • Juli 2016 – Child’s Dream engageert zich om vrijwilligers te begeleiden in Thailand en Cambodja

 • Juni 2016 – De eerste kandidaat vrijwilliger van Odisee hogeschool meldt zich en zal uiteindelijk in Cambodja aan de slag gaan

 • Mei 2016 – Doenkers presenteert zich voor de eerste keer ‘in het Noorden’ tijdens het Ezperando Wereldfestival in Bornem en mag daarvoor rekenen op een groep van 20 vrijwilligers. Meteen ook de opstart van de vrijwilligerswerking.

 • April 2016 – Doenkers voert intensievere gesprekken met hogescholen Odisee (Aalst), Karel De Grote (Antwerpen) en Vives (Kortrijk) met als doel het opnemen van de projecten als bestemming voor de Zuidstage voor laatstejaars studenten.

 • Maart 2016 – Roel wordt als voorzitter van Doenkers bestuurslid bij Leraars zonder Grenzen

 • Voorjaar 2016 – Doenkers wordt lid van de raden voor ontwikkelingssamenwerking in Merelbeke (GROS) en Antwerpen (AROSA).

 • December 2015 – Doenkers wordt aanvaard in het LZG netwerk en kan vanaf nu via die organisatie fiscale vrijstelling bieden voor giften

 • September 2015 – Doenkers wordt lid van ROB Bornem (raad voor ontwikkelingssamenwerking)

 • Augustus 2015 – Oprichting Doenkers als rechtspersoon (vzw)