Hoe het begon

"IEDER KIND HEEFT RECHT OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN. HET IS BEWEZEN DAT ONDERWIJS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE FACTOREN IS OM TE KOMEN TOT DUURZAME SOCIALE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING.

Doenkers vzw werd opgericht door Matthias & Roeland Van Kerckhove, Soraya Fret en Tim Van Aken. Ieder van hen is actief als onderwijsprofessional in Vlaanderen en Thailand.

Matthias woont en werkt sinds 2003 in Thailand waar hij les geeft in een lagere school. Hij werkte als vrijwilliger in weeshuizen, opvangcentra voor vluchtelingen in Noord Thailand en hielp na de TSUNAMI in 2004 met de identificatie van de slachtoffers van de ramp. Zijn verhalen en ervaringen liggen mee aan de basis van de oprichting van de vzw. 

Roeland, Soraya en Tim zijn allen actief als pedagogisch begeleiders in het kleuter-, basis en volwassenenonderwijs. Samen hebben ze meer dan 50 jaar onderwijservaring die ze in Vlaanderen ten dienste stellen van de onderwijsinstellingen. Allen zijn ze actief in een internationaal netwerk en kregen ze al meermaals te maken met de impact van armoede op het verdere verloop van de onderwijsloopbaan en toekomst van de jongeren.

 

Daarom besloot de groep om actief de daad bij het woord te voeren en via Doenkers vzw onderwijsprojecten in Thailand, Cambodja en Zimbabwe te ondersteunen. We stimuleren de jongeren in hun groei naar zelfredzaamheid en ondernemerschap waardoor ze hun eigen toekomst mee bepalen.
Dit betekent zowel het (uit-)bouwen van scholen als het ontwikkelen van de onderwijsexpertise en het ondernemerschap in de verschillende projectlanden. 
 

HET BEGINT BIJ ONDERWIJS


Om de bouw van de scholen te realiseren werkt Doenkers samen met lokale NGO's met een sterke inbedding in de lokale gemeenschappen, waardoor een duurzaam resultaat gegarandeerd is én de betrokkenheid van de lokale gemeenschap van ontwerp tot uitvoering van de projecten.

 

De uitwisseling van onderwijsexpertise gebeurt onder andere door het engagement van enkele Vlaamse hogescholen, die jaarlijks laatstejaars-studenten uitsturen naar de Doenkers projecten in functie van de ZUIDSTAGE. 

In Vlaanderen zijn het verzamelen van de noodzakelijke fondsen en sensibilisering een van  de kernactiviteiten van Doenkers vzw. 

 

Via sensibiliseringsacties willen we de Vlaming bewust maken van de Zuidproblematiek en hen informeren over onze projecten. We stimuleren de mensen om op zoek te gaan op welke manier ze mee deze sociale impact kunnen realiseren. 
 

We zetten daarom ook in op het versterken van ons netwerk met partners, vrijwilligers, particulieren, bedrijven en organisaties die elk op hun manier willen en kunnen bijdragen aan -een van onze- projecten.